Project n° 2008-1-PL1-LEO05-02080
Bridging the gap of general practitioners' competence on European Market
Transfer of Innovation
        Final products   Programme for teachers
of family medicine
  Guidebook for teachers
of family medicine


Previous page

1A – „Zdrowie matki i dziecka – perspektywa krajowa i międzynarodowa” –
Dr Hora Soltani


2A – „Zespół metaboliczny – porady dotyczące stylu życia – WARSZTATY’ -
Dr hab. med. Adam Windak, Dr med. Tomasz Tomasik


2B – „Styl życia – QUIZ” - Dr hab. med. Adam Windak, Dr med. Tomasz Tomasik

3A – „Wpływ środowiskowych czynników ryzyka na stan zdrowia psychofizycznego nastolatków – WARSZTATY” - Prof. Witold Lukas

3B – „Rola czynników środowiskowych w alergiach” - Prof. Witold Lukas

4A – „Badania przesiewowe w POZ – POChP – WARSZTATY” - Vasiliki Garmiri, Athanasios Symeonidis


4B – „Badania przesiewowe w praktyce lekarza pierwszego kontaktu/ lekarza rodzinnego – Ćwiczenia” - Vasiliki Garmiri Athanasios Symeonidis

5A – „Postępowanie w cukrzycy – WARSZTATY” - Dimitris Karanasios

5B – „Leczenie zespołu jelita drażliwego (IBS - irritable bowel syndrome) – WARSZTATY” - Dimitris Karanasios

6A – „Kontrola ciśnienia tętniczego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – WARSZTATY” - Jurate Klumbiene

6B – „Działanie prewencyjne CVD – WARSZTATY” - Jurate Klumbiene

7B – „Komputeryzacja praktyki” - Grzegorz Margas

8B – „Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych między lekarzem a pacjentem” - Gediminas Raila

9A – „Sieci powiązań lokalnych (ang. LINK - local involvement network)” -
Mubarak Ismail


9B – „Rola podstawowej opieki zdrowotnej w obszarze opieki świadczonej
w środowisku lokalnym WARSZTAT” - Maciej Godycki-Ćwirko, Jarosław Krawczyk